Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

WarsztatyZnajdź w sobie cechy przedsiębiorcyzmiana terminu 25 Oktober 2016 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,,
Wir informieren, że przesunięciu uległ termin realizacji dla zajęć grupowych pn. “Znajdź w sobie cechy przedsiębiorcy”.
Zapisy dla chętnych do udziału wciąż trwają. To warsztat dla osób rozważających podjęcie pracy na własny rachunek.

Dzięki udziałowi w tych warsztatach uczestnicy:

 • zdobędą aktualne informacje w zakresie procedury zakładania firmy, możliwych źródeł finansowania własnej firmy;
 • będą mieli sposobność przyjrzeć się własnym postawom względem prowadzenia własnego biznesu i uświadomić ważne dla siebie wartości,
 • określą swoje oczekiwania względem pracy i skonfrontują je z postawami przedsiębiorczymi;
 • zbadają swoją motywację do zakładania własnej firmy;
 • uzmysłowią sobie jakie cechy, działania i umiejętności są pomocne w działalności na własny rachunek;
 • będą mieli okazję przeprowadzić wstępną analizę potencjału swojego pomysłu na własny biznes.

Zajęcia odbędą się w dniu 18.11.2016 in Stunden 9.00 tun 13.00, w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, przy ul. I. Paderewski 26 w Bydgoszczy, sala nr 15.

Zapraszamy do zapisów.
Udział jest bezpłatny.

Zapisy:

 • osobiście w siedzibie Centrum,
 • telefonicznie: 52 339 95 33 oder 52 339 95 35
 • mailowo: justynakotolinska małpa wup kropka torun kropka pl oder patrycja kropka nowak małpa wup kropka torun kropka pl
  (przy zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego)
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung