La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony 2- częściowy DZ.RI.231-5/2016 26 Octobre 2016 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza przetarg 2 częściowy, prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 paragraphe. 8, conformément à la loi du 29 Janvier 2004. – Droit des marchés publics (Dz. Vous. z 2015r. Article. 2164, avec la suite. zm.) na zakup urządzenia do centralnego zbierania i przetwarzania logów oraz zakup i dostawę serwera NAS na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

 

DZ.2016.10.24_OGŁOSZENIE

DZ.2016.10.24_SIWZ

DZ.RI.2016.11.03_Modyfikacja treści SIWZ

DZ.RI.2016.11.04_Informacja z otwarcia ofert

DZ.RI.2016.11.15_zawiadomienie o rozstrzygnięciu

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale