Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych 27 Oktober 2016 drucken

 

Auf 18 Oktober 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dla 2 samorządów powiatów dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację  zawodową bezrobotnych:

 • Powiatowy Urzędy Pracy dla Powiatu Toruńskiego otrzymał kwotę 100 000,00 zł na realizację programu  skierowanego osób bezrobotnych od 30 tun 50 roku życia.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu otrzymał kwotę 277 000,00 zł na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych art. 49 ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy, dh: bezrobotnych do 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung