The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych 27 October 2016 print

 

On 18 October 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dla 2 samorządów powiatów dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację  zawodową bezrobotnych:

 • Powiatowy Urzędy Pracy dla Powiatu Toruńskiego otrzymał kwotę 100 000,00 zł na realizację programu  skierowanego osób bezrobotnych od 30 do 50 years.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu otrzymał kwotę 277 000,00 zł na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych art. 49 ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy, tj.: bezrobotnych do 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 rokyearsspan class ="tr_" id="tr_18" data-token="YmV6cm9ib3RueWNoIGtvcnp5c3RhasSFY3kgemUgxZt3aWFkY3plxYQgcG9tb2N5IHNwb8WCZWN6bmVq" data-source="">bezrobotnych korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych.
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance