La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych 27 Octobre 2016 imprimer

 

Sur 18 Octobre 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dla 2 samorządów powiatów dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację  zawodową bezrobotnych:

 • Powiatowy Urzędy Pracy dla Powiatu Toruńskiego otrzymał kwotę 100 000,00 zł na realizację programu  skierowanego osób bezrobotnych od 30 faire 50 roku życia.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu otrzymał kwotę 277 000,00 zł na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych art. 49 ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy, tj.: bezrobotnych do 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 rokroku życiaspan class ="tr_" id="tr_16" data-token="YmV6cm9ib3RueWNoIGtvcnp5c3RhasSFY3kgemUgxZt3aWFkY3plxYQgcG9tb2N5IHNwb8WCZWN6bmVq" data-source="">bezrobotnych korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych.
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale