Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkania informacyjne “Środa z Funduszami na wsparcie zakładania działalności gospodarczej i rozwój zawodowy” 7 November 2016 drucken

Kujawsko-Pomorskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zapraszają do udziału w kolejnych spotkaniach informacyjnych z cyklu „Środa z Funduszami”. Najbliższe spotkania będą dotyczyć zasad pozyskania możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020 na wsparcie osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych rozwojem zawodowym.

Data i miejsce spotkania

9 listopada 2016 r., godz. 10:00 in:

ToruniuUrząd Marszałkowski WK-P, Plac Teatralny 2, sala 215 I piętro;
BydgoszczyPark Hotel, Wrocławska 3, salaPanorama”;
WłocławkuRegionalny Inkubator Przedsiębiorczości ul. Toruńska 30, sala konferencyjna;
GrudziądzuWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, BIENENSTOCK. Waryńskiego 4, sala B-25A na I piętro;
InowrocławiuRestauracjaTwoje Smaki”, BIENENSTOCK. Dubienka 2.

Uczestnicy spotkania

Do udziału w spotkaniach zapraszamy osoby zainteresowane zakładaniem działalności gospodarczej i dalszym rozwojem zawodowym. Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

Program spotkania

Pobierz program spotkania

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest od 26 października br. poprzez formularz zgłoszeniowy oraz telefonicznie pod nr tel. 56 62 18 409.

Zapraszamy!

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung