The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkania informacyjneŚroda z Funduszami na wsparcie zakładania działalności gospodarczej i rozwój zawodowy” 7 November 2016 print

Kujawsko-Pomorskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zapraszają do udziału w kolejnych spotkaniach informacyjnych z cyklu „Środa z Funduszami”. Najbliższe spotkania będą dotyczyć zasad pozyskania możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020 na wsparcie osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych rozwojem zawodowym.

Data i miejsce spotkania

9 November 2016 r., godz. 10:00 in:

ToruniuUrząd Marszałkowski WK-P, Plac Teatralny 2, room 215 I piętro;
BydgoszczyPark Hotel, Wrocławska 3, room “Panorama”;
WłocławkuRegionalny Inkubator Przedsiębiorczości ul. Torun 30, sala konferencyjna;
GrudziądzuWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, st. Waryńskiego 4, sala B-25A na I piętro;
InowrocławiuRestauracjaTwoje Smaki”, st. Dubienka 2.

Uczestnicy spotkania

Do udziału w spotkaniach zapraszamy osoby zainteresowane zakładaniem działalności gospodarczej i dalszym rozwojem zawodowym. Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

Program spotkania

Pobierz program spotkania

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest od 26 października br. poprzez formularz zgłoszeniowy oraz telefonicznie pod nr tel. 56 62 18 409.

Zapraszamy!

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance