La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejny nabór wniosków o środki z rezerwy Funduszu Pracy 8 November 2016 imprimer

7 listopada  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił nabór wniosków powiatowych urzędów pracy o przyznanie dodatkowych środków rezerwy Funduszu Pracy
na finansowanie w 2016 r.:

 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 25 roku życia;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, visée à l'article. 49 ustawy;
 • programów wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych
  do spółdzielni socjalnych;
 • programów dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną;
 • programów realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia;
 • programów aktywizacji zawodowej repatriantów,
 • programów aktywizacji zawodowej cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, w tym przyjętych w ramach unijnego programu przesiedleń
  i relokacji.
 • innych programów, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy.
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale