The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Staże w ramach projektu „Mobilni na rynku pracy” 14 November 2016 print

Please be advised , że dla osób młodych z naszego województwa, mających od 18 do 35 years, które nie pracują, nie uczą się (w trybie dziennym) ani nie szkolą, pojawiła się możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i podwyższenia kwalifikacji.

Od poniedziałku 14.11.2016 rusza nabór do ostatniej grupy, która będzie realizować staże na południu Włoch.

Rekrutację będziemy prowadzić na terenie całego województwa. Zapraszamy na spotkania:

– we Włocławku: 16.11.2016, w siedzibie Kujawskiej Szkoły Wyższej, Liberty Square 1, sala 21a,
– Grudziadz: 23.11.2016, w siedzibie Caritas, st. Klasztorna 6, I piętro,
– in Toruń: 23.11.2016 o godz.10.00 lub 11.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, st. Konstytucji 3 maja 40c,
– w Bydgoszczy: 24.11.2016, w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki, st. Grabary 2, budynek K, room 107.

W ramach projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe jest poszerzenie posiadanego doświadczenia zawodowego i kompetencji potrzebnych do zdobycia pracy.

Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy we współpracy z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym i Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy. Na program mobilności składają się szkolenia, kursy zawodowe i językowe, 3 miesięczny staż zagraniczny organizowany u pracodawców we Włoszech, a także program kulturoznawczy, wsparcie po powrocie do kraju, poradnictwo zawodowe, staż krajowy i pośrednictwo pracy. Staże obejmują różnorodne branże, takie jak: hotelarska (hotele, gabinety odnowy biologicznej), gastronomiczne (piekarnie, restauracje, cukiernie), opieka (przedszkola, żłobki), IT (firmy informatyczne, agencje reklamowe, studia graficzne, wydawnictwa) oraz wiele innych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy dodatkowo otrzymać mogą zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe i stażowe a staż w kraju, a za granicą pokrycie kosztów przejazdu, transportu w miejscu odbywania stażu, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie oraz „kieszonkowe”.

Program mobilności to możliwość zdobycia cennego doświadczenia i szansa na poprawę sytuacji zawodowej, a także niezwykła przygoda.

Więcej informacji na http://pte.bydgoszcz.pl/projekty/mobilni/ oraz na naszym fanpage’u, na Facebooku www.facebook.com/mobilniNEET. Informacje o szczegółach udziału w Projekcie uzyskać można też po numerem (52) 322 90 61 lub w biurze Projektu w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34 w pokoju 108.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance