The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne z firmą Complex Cleaning (23.11.2016 r.) 16 November 2016 print

On 23 November 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (Highway Chełmińska 30/32) at 10:00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy Complex Cleaning.

Firma poszukuje sprzątaczek do pracy na budowie przy ciepłowni na ul. Ukośnej w Grębocinie.

Warunki zatrudnienia:

 • 3/4 etatu,
 • umowa o pracę na czas określony,
 • wynagrodzenie 1600 zł brutto,
 • zakres obowiązków: sprzątanie kontenerów na budowie, w tym biur, pomieszczeń socjalnych, toalet, pryszniców, stołówki, hal.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt: such. 56669 39 11

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance