Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktualizacja lokalnej informacji o zawodach 21 November 2016 drucken

Doradcy z bydgoskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zapraszają do zapoznania się ze zaktualizowanymi opracowaniami o zawodach w ramach lokalnej informacji o zawodach. W tym roku dodatkowo przygotowano nowe informacje na temat 9 zawodów tj.:

 • broker ubezpieczeniowy,
 • dyrygent,
 • instruktor sportów ekstremalnych,
 • koordynator projektów unijnych,
 • psycholog sportowy,
 • psychoterapeuta,
 • technik urządzeń dźwigowych,
 • trener sportu,
 • zarządca nieruchomości.
 • do końca tego roku na stronie pojawi się również opracowanie dotyczące zawodu etnograf.

Nowe oraz wszystkie opracowania lokalnej informacji o zawodach, są dostępne pod linkiem:
http://wup.torun.pl/urzad/centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej/informacja-lokalna-o-zawodach/

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung