La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktualizacja lokalnej informacji o zawodach 21 November 2016 imprimer

Doradcy z bydgoskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zapraszają do zapoznania się ze zaktualizowanymi opracowaniami o zawodach w ramach lokalnej informacji o zawodach. W tym roku dodatkowo przygotowano nowe informacje na temat 9 zawodów tj.:

 • broker ubezpieczeniowy,
 • dyrygent,
 • instruktor sportów ekstremalnych,
 • koordynator projektów unijnych,
 • psycholog sportowy,
 • psychoterapeuta,
 • technik urządzeń dźwigowych,
 • trener sportu,
 • zarządca nieruchomości.
 • do końca tego roku na stronie pojawi się również opracowanie dotyczące zawodu etnograf.

Nowe oraz wszystkie opracowania lokalnej informacji o zawodach, są dostępne pod linkiem:
http://wup.torun.pl/urzad/centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej/informacja-lokalna-o-zawodach/

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale