The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Targi Pracy OFFerty 2016 – 17 listopada br. 21 November 2016 print

Jak co roku, doradcy zawodowi z bydgoskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i przedstawiciel Wydziału Pośrednictwa Pracy, uczestniczyli w tegorocznych targach pracy OFFerty 2016. Udział w targach wzięło 80 wystawców. Proponowano wiele ofert pracy,, udział w warsztatach czy możliwość skorzystania z  konsultacji.

Udział w targach było doskonałą okazją by zdobyć wiedzę o pracodawcach, możliwościach zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia w wielu profesjach i firmach.

Uczestnictwo  w wielu różnych warsztatach sprzyjało zdobyciu wiedzy na temat tajników biznesowego savoirvivre’u czy networkingu. Chętni mogli sprawdzić się w roli kandydata uczestnicząc w symulacjach rozmów z pracodawcą.

Doradcy z Centrum również uczestniczyli w targach. Na naszym stoisku każdy chętny mógł skorzystać z konsultacji dokumentów aplikacyjnych i pozyskania wiedzy na temat naszego urzędu. Pośrednik pracy przedstawiał dostępne w urzędzie oferty pracy osobom zainteresowanym.

 

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance