The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Regionalne Dni Kariery – 5-6 December 2016 r. 23 November 2016 print

On 5-6 December 2016 r. odbędą się Regionalne Dni Kariery. Organizatorami wydarzenia są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, ManpowerGroup oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

– 5 December, godz. 9.00– 14.00, miejsce: Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
– 6 December, godz. 9.00– 14.00, miejsce: Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

W ramach dni kariery przewidziane są konsultacje CV, warsztaty oraz spotkania z pracodawcami przy stanowiskach i w czasie prelekcji.

Istnieje możliwość dojazdu bezpłatnym transportemszczegóły

Wszystkich zainteresowanych SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance