Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawsko-Pomorskie im November 2016 r 6 Dezember 2016 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 listopada 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 95 247 bezrobotnych. Dies war 1443 Menschen (1,5%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8564 osoby (8,2%) mniej niż w końcu listopada 2015 Jahr.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 19 powiatach województwa (od 13 osób w powiecie mogvoneńskim do 240 osób w powiecie inowrocławskim). Spadek liczby bezrobotnych dotyczył 4 powiatów (od 22 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim do 55 osób w powiecie toruńskim).

W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2016 r. wyniosła ponad 1300 tys. osób, w odniesieniu do października 2016 wzrosła o 6,8 tys. osób, czyli 0,5% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie wzrost o 13,7 tys. osób, czyli 0,9%). W stosunku do listopada 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 215,8 tys. osób (14,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W listopadzie 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6085 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 15,2% mniej niż w poprzednim miesiącu, aber 3,0% więcej niż w listopadzie 2015 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung