The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in November 2016 r 6 December 2016 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 listopada 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 95 247 bezrobotnych. This was 1443 people (1,5%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8564 osoby (8,2%) mniej niż w końcu listopada 2015 year.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 19 powiatach województwa (od 13 osób w powiecie mogfromeńskim do 240 osób w powiecie inowrocławskim). Spadek liczby bezrobotnych dotyczył 4 powiatów (od 22 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim do 55 osób w powiecie toruńskim).

W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2016 r. wyniosła ponad 1300 tys. osób, w odniesieniu do października 2016 wzrosła o 6,8 tys. osób, czyli 0,5% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie wzrost o 13,7 tys. osób, czyli 0,9%). W stosunku do listopada 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 215,8 tys. osób (14,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

W listopadzie 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6085 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 15,2% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 3,0% więcej niż w listopadzie 2015 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance