La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie en Novembre 2016 r 6 Décembre 2016 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 listopada 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 95 247 bezrobotnych. Ce fut 1443 personnes (1,5%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8564 osoby (8,2%) mniej niż w końcu listopada 2015 année.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 19 powiatach województwa (od 13 osób w powiecie mogià partir deńskim do 240 osób w powiecie inowrocławskim). Spadek liczby bezrobotnych dotyczył 4 powiatów (od 22 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim do 55 osób w powiecie toruńskim).

W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2016 r. wyniosła ponad 1300 tys. osób, w odniesieniu do października 2016 wzrosła o 6,8 tys. osób, czyli 0,5% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie wzrost o 13,7 tys. osób, czyli 0,9%). W stosunku do listopada 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 215,8 tys. osób (14,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

W listopadzie 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6085 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 15,2% mniej niż w poprzednim miesiącu, d'un 3,0% więcej niż w listopadzie 2015 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale