Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Regionalne Dni Kariery 7 Dezember 2016 drucken

Auf 5 ich 6 grudnia 2016r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyły się Regionalne Dni Kariery, których głównym organizatorem był Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu. Dni Kariery adresowane były przede wszystkim do studentów i młodzieży ze szkół pnadgimnazjalnych i miały na celu umożliwienie spotkań z pracodawcami, konsultacje z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi pod kątem planowania kariery zawodowej. Aktywny udział w udzielanych konsultacjach wzięli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, wydziałów Pośrednictwa Pracy i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wraz z oddziałami zamiejscowymi z Bydgoszczy i Włocławka. Więcej informacji o Regionalnych Dniach Kariery można znaleźć na łamach prasy lokalnej.

http://www.nowosci.com.pl/galeria/g/dni-kariery-w-toruniu,11546606,21821170/

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,21080349,w-auli-umk-studenci-pytali-o-prace-i-staze-na-wakacje-zdjecia.html#BoxLokToruImg)

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung