The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Regionalne Dni Kariery 7 December 2016 print

On 5 i 6 grudnia 2016r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyły się Regionalne Dni Kariery, których głównym organizatorem był Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu. Dni Kariery adresowane były przede wszystkim do studentów i młodzieży ze szkół pnadgimnazjalnych i miały na celu umożliwienie spotkań z pracodawcami, konsultacje z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi pod kątem planowania kariery zawodowej. Aktywny udział w udzielanych konsultacjach wzięli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, wydziałów Pośrednictwa Pracy i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wraz z oddziałami zamiejscowymi z Bydgoszczy i Włocławka. Więcej informacji o Regionalnych Dniach Kariery można znaleźć na łamach prasy lokalnej.

http://www.nowosci.com.pl/galeria/g/dni-kariery-w-toruniu,11546606,21821170/

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,21080349,w-auli-umk-studenci-pytali-o-prace-i-staze-na-wakacje-zdjecia.html#BoxLokToruImg)

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance