La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Regionalne Dni Kariery 7 Décembre 2016 imprimer

Sur 5 i 6 grudnia 2016r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyły się Regionalne Dni Kariery, których głównym organizatorem był Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu. Dni Kariery adresowane były przede wszystkim do studentów i młodzieży ze szkół pnadgimnazjalnych i miały na celu umożliwienie spotkań z pracodawcami, konsultacje z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi pod kątem planowania kariery zawodowej. Aktywny udział w udzielanych konsultacjach wzięli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, wydziałów Pośrednictwa Pracy i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wraz z oddziałami zamiejscowymi z Bydgoszczy i Włocławka. Więcej informacji o Regionalnych Dniach Kariery można znaleźć na łamach prasy lokalnej.

http://www.nowosci.com.pl/galeria/g/dni-kariery-w-toruniu,11546606,21821170/

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,21080349,w-auli-umk-studenci-pytali-o-prace-i-staze-na-wakacje-zdjecia.html#BoxLokToruImg)

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale