Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy w dniu 5 Dezember 2016 r. 9 Dezember 2016 drucken

Auf 5 Dezember 2016 r. odbyła się narada WUP z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy, w której uczestniczył Dyrektor Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na spotkaniu przedstawiono informacje dotyczące m.in.:

 • stanu realizacji zadań realizowanych przez WUP w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • prowadzonych szkoleniach dla pracowników PUP w bieżącym roku finansowanych przez MR,PiPS oraz o planie szkoleń na przyszły rok.
 • nowego zadania Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – windykacja nienależnie pobranych świadczeń z tytułu bezrobocia oraz problemy z oczekiwaniem na uzyskanie formularza unijnego.
 • barometru zawodów.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung