The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy w dniu 5 December 2016 r. 9 December 2016 print

On 5 December 2016 r. odbyła się narada WUP z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy, w której uczestniczył Dyrektor Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na spotkaniu przedstawiono informacje dotyczące m.in.:

 • stanu realizacji zadań realizowanych przez WUP w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • prowadzonych szkoleniach dla pracowników PUP w bieżącym roku finansowanych przez MR,PiPS oraz o planie szkoleń na przyszły rok.
 • nowego zadania Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – windykacja nienależnie pobranych świadczeń z tytułu bezrobocia oraz problemy z oczekiwaniem na uzyskanie formularza unijnego.
 • barometru zawodów.
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance