The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Szkolenie dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w dniu 8 December 2016 r. w zakresie planowanych zmian w zatrudnieniu cudzoziemców 9 December 2016 print

On 8 December 2016 r. odbyło się szkolenie dla pracowników Powiatowycr Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego poświęcone m.in. planowanym zmianom w zatrudnieniu cudzoziemców w związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Zakres tematyczny szkolenia obejmował:

 • Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu i Rady 2014/36/UE oraz funkcjonowanie procedury rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim
 • Omówienie wyników działań kontrolnych Straży Granicznej z zakresu zatrudniania cudzoziemców
 • Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w województwie kujawsko-pomorskim w ramach prac Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
 • Działania EURES w latach 2016-2017
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance