La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Szkolenie dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w dniu 8 Décembre 2016 r. w zakresie planowanych zmian w zatrudnieniu cudzoziemców 9 Décembre 2016 imprimer

Sur 8 Décembre 2016 r. odbyło się szkolenie dla pracowników PowiatowychrUrzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego poświęcone m.in. planowanym zmianom w zatrudnieniu cudzoziemców w związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Zakres tematyczny szkolenia obejmował:

 • Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu i Rady 2014/36/UE oraz funkcjonowanie procedury rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim
 • Omówienie wyników działań kontrolnych Straży Granicznej z zakresu zatrudniania cudzoziemców
 • Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w województwie kujawsko-pomorskim w ramach prac Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
 • Działania EURES w latach 2016-2017
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale