Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z agencją zatrudnienia Spitra Polska oferującą pracę w Niemczech 15 Dezember 2016 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, daß an 14 grudnia br. w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielem agencji zatrudnienia Spitra Polska Sp. z o.o. Nr KRAZ 14406 rekrutującej w zawodach: Schweißer, elektryk, Schlosser, stolarz do montażu i demontażu okien i drzwi, pracownik produkcji, magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, malarz elewacji.  W spotkaniu uczestniczyło 15 Menschen.  W trakcie spotkania zapoznano się:

 • ze szczegółami ofert pracy agencji Spitra Polska Sp. z o.o.
 • pozapłacowymi aspektami ofert, w tym warunkami zakwaterowania.

Uczestnicy mieli możliwość poddania się weryfikacji stopnia znajomości języka niemieckiego. Współpraca ze Spitra Polska Sp. z o.o. będzie kontynuowana.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung