The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z agencją zatrudnienia Spitra Polska oferującą pracę w Niemczech 15 December 2016 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, that on 14 grudnia br. w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielem agencji zatrudnienia Spitra Polska Sp. z o.o. Nr KRAZ 14406 rekrutującej w zawodach: welder, elektryk, locksmith, stolarz do montażu i demontażu okien i drzwi, pracownik produkcji, magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, malarz elewacji.  W spotkaniu uczestniczyło 15 people.  W trakcie spotkania zapoznano się:

 • ze szczegółami ofert pracy agencji Spitra Polska Sp. z o.o.
 • pozapłacowymi aspektami ofert, w tym warunkami zakwaterowania.

Uczestnicy mieli możliwość poddania się weryfikacji stopnia znajomości języka niemieckiego. Współpraca ze Spitra Polska Sp. z o.o. będzie kontynuowana.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance