Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktualizacja lokalnej informacji o zawodach 16 Dezember 2016 drucken

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaprasza do zapoznania się z aktualizowanymi opracowaniami dotyczącymi informacji lokalnej o zawodach:

z wykształceniem wyższym:

 • artysta malarz
 • dziennikarz
 • fizjoterapeuta
 • geofizyk
 • geograf
 • historyk
 • historyk sztuki
 • inżynier budownictwa-budownictwo przemysłowe
 • inżynier gospodarki przestrzennej
 • inżynier mechanik lotniczy
 • inżynier ogrodnictwa
 • konserwator dzieł sztuki
 • krytyk artystyczny
 • nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
 • politolog
 • religioznawca
 • specjalista do spraw kadr
 • specjalista do spraw ratownictwa medycznego

z wykształceniem średnim i policealnym:

 • strażnik leśny
 • technik budownictwa
 • technik drogownictwa
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik hodowca koni
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • technik rachunkowości
 • technik technologii ceramicznej
 • technik technologii szkła

z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

 • jeździec
 • kamieniarz
 • operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacja lokalna o zawodach.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung