The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktualizacja lokalnej informacji o zawodach 16 December 2016 print

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaprasza do zapoznania się z aktualizowanymi opracowaniami dotyczącymi informacji lokalnej o zawodach:

z wykształceniem wyższym:

 • artysta malarz
 • journalist
 • Physiotherapist
 • geofizyk
 • geograf
 • historian
 • historyk sztuki
 • inżynier budownictwa-budownictwo przemysłowe
 • inżynier gospodarki przestrzennej
 • inżynier mechanik lotniczy
 • inżynier ogrodnictwa
 • konserwator dzieł sztuki
 • krytyk artystyczny
 • nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
 • political scientist
 • religioznawca
 • specjalista do spraw kadr
 • specjalista do spraw ratownictwa medycznego

z wykształceniem średnim i policealnym:

 • strażnik leśny
 • technik budownictwa
 • technik drogownictwa
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik hodowca koni
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • technik rachunkowości
 • technik technologii ceramicznej
 • technik technologii szkła

z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

 • jeździec
 • mason
 • operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Local Information about the event.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance