Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktualizacja Rocznego Planu Działania na 2017 r. w ramach PO WER 16 Dezember 2016 drucken

Bitte seien geraten, że 22 listopada 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży zatwierdził zmianę Rocznego Planu Działania na 2017 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Zmiana dotyczy wprowadzenia do RPD na 2017 r. nowego konkursu w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodyrh PO WER. Ogłoszenie konkursu planowane jest w grudniu 2016 r., a nabór wniosków o dofinansowanie w styczniu 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami zawartymi w niniejszym dokumencie i aplikowania w konkursie.

Link do RPD na 2017 rok:

https://wup.torun.pl/wp-content/uploads/2016/12/RPD_2017_woj_kujawsko-pomorskie_9.11.2016_zatwierdzony.pdf

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung