The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktualizacja Rocznego Planu Działania na 2017 r. w ramach PO WER 16 December 2016 print

Please be advised, że 22 November 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży zatwierdził zmianę Rocznego Planu Działania na 2017 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Zmiana dotyczy wprowadzenia do RPD na 2017 r. nowego konkursu w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodyrh PO WER. Ogłoszenie konkursu planowane jest w grudniu 2016 r., a nabór wniosków o dofinansowanie w styczniu 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami zawartymi w niniejszym dokumencie i aplikowania w konkursie.

Link do RPD na 2017 year:

https://wup.torun.pl/wp-content/uploads/2016/12/RPD_2017_woj_kujawsko-pomorskie_9.11.2016_zatwierdzony.pdf

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance