Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Conference “Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie kujawsko pomorskim” 20 Dezember 2016 drucken

Auf 19 Dezember 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował konferencję pt.: Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie kujawsko pomorskim. W konferencji udział wzięli przedstawiciele pracodawców, związków pracodawców, kuratorium oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powiatowych urzędów pracy oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Podczas spotkania omówione zostały poniższe tematy:

 • Kształcenie ustawiczne w województwie kujawsko-pomorskim w kontekście przeprowadzanych zmian w systemie oświaty
 • Przedstawienie wyników badania „Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb
  w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie kujawsko-pomorskim” – zleconego przez WUP w Toruniu
 • Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mające na celu wsparcie kształcenia ustawicznego
 • Efekty wdrażania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014 -2016 w województwie kujawsko-pomorskim
 • Korzyści oraz trudności wiążące się z pozyskaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • Doświadczenia powiatowych urzędów pracy z wdrażania Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung