La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencja “Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie kujawsko pomorskim” 20 Décembre 2016 imprimer

Sur 19 Décembre 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował konferencję pt.: Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie kujawsko pomorskim. W konferencji udział wzięli przedstawiciele pracodawców, związków pracodawców, kuratorium oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powiatowych urzędów pracy oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Podczas spotkania omówione zostały poniższe tematy:

 • Kształcenie ustawiczne w województwie kujawsko-pomorskim w kontekście przeprowadzanych zmian w systemie oświaty
 • Przedstawienie wyników badania „Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb
  w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie kujawsko-pomorskim” – zleconego przez WUP w Toruniu
 • Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mające na celu wsparcie kształcenia ustawicznego
 • Efekty wdrażania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014 -2016 w województwie kujawsko-pomorskim
 • Korzyści oraz trudności wiążące się z pozyskaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • Doświadczenia powiatowych urzędów pracy z wdrażania Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale