Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nowe i zaktualizowane opracowania informacji lokalnej o zawodach 20 Dezember 2016 drucken

W ramach opracowania lokalnej informacji o zawodach doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaktualizowali kolejne zawody:

z wykształceniem wyższym:

 • antropolog
 • audiofonolog
 • audytor
 • bibliotekoznawca
 • doradca w systemie oświaty (doradca zawodowy)
 • inżynier leśnictwa
 • lekarz dentysta
 • nauczyciel języka obcego
 • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 • specjalista do spraw integracji europejskiej
 • specjalista do spraw rekrutacji pracowników
 • specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu
 • specjalista do spraw zamówień publicznych
 • specjalista ochrony środowiska
 • teolog

z wykształceniem średnim i policealnym:

 • technik archiwista
 • technik ochrony środowiska
 • technik urządzeń sanitarnych

z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

 • betoniarz-zbrojarz
 • Schreiner
 • dekarz
 • kowal
 • monter konstrukcji budowlanych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • sprzedawca
 • Schlosser

Nowe opracowania dotyczą zawodów:

 • architekt
 • choreograf
 • operator kamery
 • Schweißer

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacja lokalna o zawodach.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung