The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego 21 December 2016 print

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance na zlecenie WUP w Toruniu zrealizowało badanie “Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego”.

Celem badania było rozpoznanie potrzeb szkoleniowych (bieżących, trwałych i w perspektywie 2 years) oraz diagnoza zapotrzebowania na zawody do 2018 r.
Raport zawiera szczegółowe dane pozyskane od pracodawców m.in. na temat dominujących zawodów w firmie oraz wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach od osób wykonujących te zawody, problemów rekrutacyjnych, przewidywanego zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje czy zapotrzebowania na szkolenia. Broszura natomiast zawiera najważniejsze wyniki z badania.
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance