La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego 21 Décembre 2016 imprimer

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance na zlecenie WUP w Toruniu zrealizowało badanie “Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego”.

Celem badania było rozpoznanie potrzeb szkoleniowych (bieżących, trwałych i w perspektywie 2 lat) oraz diagnoza zapotrzebowania na zawody do 2018 r.
Raport zawiera szczegółowe dane pozyskane od pracodawców m.in. na temat dominujących zawodów w firmie oraz wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach od osób wykonujących te zawody, problemów rekrutacyjnych, przewidywanego zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje czy zapotrzebowania na szkolenia. Broszura natomiast zawiera najważniejsze wyniki z badania.
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale