Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja lokalna o zawodach 27 Dezember 2016 drucken

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaktualizowali kolejne zawody:

z wykształceniem wyższym:

 • agent celny
 • architekt krajobrazu
 • architekt wnętrz
 • archiwista
 • artysta fotografik
 • artysta grafik
 • artysta rzeźbiarz
 • inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
 • inżynier geodeta
 • inżynier mechanik
 • inżynier telekomunikacji
 • kartograf
 • kulturoznawca
 • przedstawiciel medyczny
 • specjalista do spraw dietetyki
 • specjalista do spraw public relations
 • specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
 • specjalista resocjalizacji
 • urbanista

Nowe opracowanie dotyczą zawodów:

 • biegły rewident
 • geolog
 • inżynier transportu drogowego
 • statystyk

z wykształceniem średnim i policealnym:

 • technik geodeta
 • technik księgarstwa
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik renowacji elementów architektury
 • technik technologii chemicznej

z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

  • koszykarz-plecionkarz
  • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
  • mechanik  precyzyjny
  • monter izolacji budowlanych

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami o sytuacji zawodów na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego na stronie Informacja lokalna o zawodach.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung