Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2016 r 9 stycznia 2017 drukuj

 • Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 grudnia 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 98 462 bezrobotnych. Było to o 3246 osób (3,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8793 osoby (8,2%) mniej niż w końcu grudnia 2015 roku.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 21 powiatach województwa (od 29 osób w powiecie świeckim do 389 osób w powiecie lipnowskim). Spadek liczby bezrobotnych dotyczył 2 powiatów (o 12 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim oraz o 60 osób w Bydgoszczy).

W grudniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3444 osoby (3,3%) i w końcu miesiąca wyniosła 107 255 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 1333,7 tys. osób, w odniesieniu do listopada 2016 wzrosła o 20,0 tys. osób, czyli 1,5% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie wzrost o 32,7 tys. osób, czyli 2,1%). W stosunku do grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 229,7 tys. osób (14,7%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W grudniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4373 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (o 29,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,2% mniej niż w grudniu 2015 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych