Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2016 r 9 Januar 2017 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 grudnia 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 98 462 bezrobotnych. Dies war 3246 Menschen (3,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8793 osoby (8,2%) mniej niż w końcu grudnia 2015 Jahr.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 21 powiatach województwa (von 29 osób w powiecie świeckim do 389 osób w powiecie lipnowskim). Spadek liczby bezrobotnych dotyczył 2 powiatów (die 12 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim oraz o 60 osób w Bydgoszczy).

W grudniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3444 Menschen (3,3%) i w końcu miesiąca wyniosła 107 255 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 1333,7 tys. osób, w odniesieniu do listopada 2016 wzrosła o 20,0 tys. osób, czyli 1,5% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie wzrost o 32,7 tys. osób, czyli 2,1%). W stosunku do grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 229,7 tys. osób (14,7%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W grudniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4373 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 29,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,2% mniej niż w grudniu 2015 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung