The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2016 r 9 January 2017 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 grudnia 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 98 462 bezrobotnych. This was 3246 people (3,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8793 osoby (8,2%) mniej niż w końcu grudnia 2015 year.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 21 powiatach województwa (from 29 osób w powiecie świeckim do 389 osób w powiecie lipnowskim). Spadek liczby bezrobotnych dotyczył 2 powiatów (the 12 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim oraz o 60 osób w Bydgoszczy).

W grudniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3444 people (3,3%) i w końcu miesiąca wyniosła 107 255 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 1333,7 tys. osób, w odniesieniu do listopada 2016 wzrosła o 20,0 tys. osób, czyli 1,5% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie wzrost o 32,7 tys. osób, czyli 2,1%). W stosunku do grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 229,7 tys. osób (14,7%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

W grudniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4373 vacancies and of professional activation (the 29,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,2% mniej niż w grudniu 2015 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance