Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne dla niepracujących mieszkańców Włocławka 17 Januar 2017 drucken

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku organizuje w dniu 30 Januar 2017 r. in Stunden 10:00 - 12:30 spotkanie informacyjne skierowane do niepracujących mieszkańców Włocławka pt. „Fundusze Europejskie na szkolenia, staże, własny biznes”.

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, m.in. przedstawione zostaną założenia projektów, które będą realizowane na obszarze miasta.

Spotkanie odbędzie się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, BIENENSTOCK. Żabia 12 a, sala seminaryjna nr 5.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o rejestrację za pomocą niniejszego formularza rekrutacyjnego.

Szczegółowa informacja dot. spotkania.

Pobierz: Program spotkania.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung