The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne dla niepracujących mieszkańców Włocławka 17 January 2017 print

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku organizuje w dniu 30 January 2017 r. in hours 10:00 – 12:30 spotkanie informacyjne skierowane do niepracujących mieszkańców Włocławka pt. „Fundusze Europejskie na szkolenia, internships, własny biznes”.

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, m.in. przedstawione zostaną założenia projektów, które będą realizowane na obszarze miasta.

Spotkanie odbędzie się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, st. Żabia 12 a, sala seminaryjna nr 5.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o rejestrację za pomocą niniejszego formularza rekrutacyjnego.

Szczegółowa informacja dot. spotkania.

Download: Program spotkania.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance