La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne dla niepracujących mieszkańców Włocławka 17 Janvier 2017 imprimer

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku organizuje w dniu 30 Janvier 2017 r. en heures 10:00 - 12:30 spotkanie informacyjne skierowane do niepracujących mieszkańców Włocławka pt. „Fundusze Europejskie na szkolenia, staże, własny biznes”.

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, m.in. przedstawione zostaną założenia projektów, które będą realizowane na obszarze miasta.

Spotkanie odbędzie się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, RUCHE. Żabia 12 a, sala seminaryjna nr 5.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o rejestrację za pomocą niniejszego formularza rekrutacyjnego.

Szczegółowa informacja dot. spotkania.

Pobierz: Program spotkania.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale