The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Barometr zawodów 2017 20 January 2017 print

Opublikowany został raport „Barometr zawodów 2017. Raport podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim”. Barometr zawodów na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzony jest we wszystkich województwach i powiatach w kraju.

Raport zawiera informacje o przewidywanym w 2017 r. zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy. Prognozy te są wynikiem dyskusji grupowych prowadzonych wśród pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy poprzez kontakt z pracodawcami oraz osobami bezrobotnymi mają szeroką wiedzę na temat potencjału lokalnego rynku pracy.

Bardziej szczegółowe informacje na temat badania oraz wyniki barometru zawodów dla wszystkich województw i powiatów w kraju dostępne są na ogólnopolskiej stronie barometru: www.barometrzawodow.pl.

More read in the office->Publications->Publications on the labor market

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance