Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja dotycząca planowania zamknięcia konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2. RPO WK-P 27 stycznia 2017 drukuj

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie  informuje, iż z dniem 1 lutego 2017 roku planowane jest zamknięcie konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Zarząd Województwa na najbliższym posiedzeniu.

Zamknięcie konkursu wynika z konieczności zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. Zmiana przedmiotowych kryteriów pozwoli na efektywniejsze wydatkowanie środków unijnych oraz możliwość ubiegania się
o dofinansowanie przez większą liczbę podmiotów.

Po zatwierdzeniu kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020 informacja o nowym konkursie w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe zostanie zamieszczona na stronie internetowej WUP w Toruniu, www.mojregion.eu oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych