Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktualizacja załącznikaNabór 1.1.2 PO WER 30 Januar 2017 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w ogłoszeniu o naborze nr POWR.01.01.02-IP.23-04-001/17 zaktualizowany został załącznik nr 2 Planowana liczba osób objętych wsparciem w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, z uwagi na błędnie wykazane wartości. Aktualizacja dotyczy kolumny procentowego udziału osób z niepełnosprawnościami do 30 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia. Pozostałe dane nie uległy zmianie.

Pobierz: Wszystkie załączniki

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung