La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktualizacja załącznikaNabór 1.1.2 PO WER 30 Janvier 2017 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w ogłoszeniu o naborze nr POWR.01.01.02-IP.23-04-001/17 zaktualizowany został załącznik nr 2 Planowana liczba osób objętych wsparciem w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, z uwagi na błędnie wykazane wartości. Aktualizacja dotyczy kolumny procentowego udziału osób z niepełnosprawnościami do 30 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia. Pozostałe dane nie uległy zmianie.

Pobierz: Wszystkie załączniki

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale