The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konkurs dla gimnazjalistów 2016 r. – przekazanie nagród 31 January 2017 print

Przekazanie nagród w konkursie dla gimnazjalistów

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował w 2016 roku IV edycję konkursu dla gimnazjalistów na opis pracy w wymarzonym zawodzie. Konkurs był częścią kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych. Celem kampanii było zachęcenie uczniów do zapoznawania się z informacjami o rynku pracy dostępnymi m.in. na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Kampania miała na celu również podniesienie świadomości wśród gimnazjalistów o wadze decyzji edukacyjnych, jakie podejmują na etapie gimnazjalnym oraz to, że decyzje te będą miały wpływ na ich sytuację zawodową w przyszłości. Informacja o konkursie została upowszechniona na plakatach, ulotkach oraz w prasie regionalnej.

W tegorocznej edycji konkursu, udział wzięli uczniowie z 63 gimnazjów z 21 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Z sześciu szkół odpowiedzieli uczniowie z Grudziądza, z pięciu szkół odpowiedzieli uczniowie z powiatu inowrocławskiego, lipnowskiego, świeckiego, włocławskiego oraz Torunia, a tylko po jednej ze szkół odpowiedzieli uczniowie z powiatu: bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, radziejowskiego i sępoleńskiego. Uczniowie ze szkół gimnazjalnych z Bydgoszczy oraz powiatu rypińskiego nie wzięli udziału w tym konkursie.

Nagrody główne w postaci tabletów marki Samsung Galaxy Tab A zdobyło 10 laureatów, a nagrody wyróżnienia – pamięci USB marki Kingston Data Traveler – 10 wyróżnionych. Szkołom przekazano dyplomy oraz podziękowania za zachęcenie uczniów do udziału w konkursie. Between 9 do 17 stycznia br., wręczono łącznie 10 nagród głównych oraz trzy nagrody wyróżnienia.

 Notatka z przekazania nagród

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance