Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6 lutego 2017 drukuj

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 4/133/17 z dnia 1 lutego  2017 r. zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zaktualizowanym Wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego stanowiący załącznik nr 5 do SzOOP. Do przedmiotowego wykazu m.in. została dodana informacja na temat projektów pozakonkursowych PUP, które mogą zostać wyłonione do dofinansowania w ramach III naboru wniosków o dofinansowanie projektu, planowanego do uruchomienia w I kwartale 2017 r.

Wykaz zmian w SZOOP RPO WK-P z dnia 1 lutego 2017 r.pdf
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P z 1 lutego 2017 r.pdf  (plik zip – 27 MB)
Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych.pdf
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników.pdf
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów.pdf
Załącznik nr 5 – Wykaz projektów pozakonkursowych.pdf
Załącznik nr 7 – Zastosowanie kategorii interwencji.pdf
Załącznik nr 8 – Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA.pdf
Załącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS – część 1.pdf
Załącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS – część 2.pdf
   Załącznik 1 do Podręcznika część 1.pdf
   Załącznik 1 do Podręcznika część 2.pdf
Załącznik nr 10 – Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.pdf

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych