Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony 3-częściowy DZ.RI.231-2/2017 8 Februar 2017 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza przetarg 3 częściowy, prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 Absatz. 8, in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 29 Januar 2004. – Vergaberecht (Dz.. Sie. z 2015r. Artikel. 2164, mit anschließendem. zm.) na „Świadczenie usług sprzątania obiektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu”.

 

SIWZ

20170208_DZ_Ogłoszenie

20170210_DZ_Modyfikacja treści SIWZ

20170210_DZ_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20170210_DZ_Pytania i odpowiedzi nr 1-3

20170213_DZ_Pytanie i odpowiedź nr 4

20170214_DZ_Pytanie i odpowiedź nr 5

20170216_DZ_Informacja z otwarcia ofert

20170223_DZ_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?
Dziękujemy za głosowanie

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung