The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony 3-częściowy DZ.RI.231-2/2017 8 February 2017 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza przetarg 3 częściowy, prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 paragraph. 8, in accordance with the Act of 29 January 2004. – Public Procurement Law (Dz. You. z 2015r. Item. 2164, with subsequent. zm.) na „Świadczenie usług sprzątania obiektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu”.

 

Terms of Reference

20170208_DZ_Ogłoszenie

20170210_DZ_Modyfikacja treści SIWZ

20170210_DZ_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20170210_DZ_Pytania i odpowiedzi nr 1-3

20170213_DZ_Pytanie i odpowiedź nr 4

20170214_DZ_Pytanie i odpowiedź nr 5

20170216_DZ_Informacja z otwarcia ofert

20170223_DZ_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance